Türk dünyasının kültür başkenti Türkistan-FOTOĞRAFLAR

Türkistan şehri, Türklerin manevi atası, büyük evliya ve eren Ahmet Yesevi`nin şehri ve yaşadığı yer olarak nam salmış, Kazakistan`ın diğer yerleşim bölgeleriyle kıyaslandığında fazla büyük olmayan bir şehirdir.

Şehirde yerleşim tarzı genel olarak müstakil şekildedir, yüksek bina diyebileceğimiz beş kat ve üstü apartman sayısı bir elin parmaklarını geçmez.Şehrin en görkemli yapısı tabiki Yesevi Hazretlerinin külliyesidir, yöre halkı bu külliyeye “kesene” demektedir.

Boyu otuz metre civarında olan bu yapının içerisinde, orjinalinin İngilterede olduğu söylenen, yeni evlenen veya dileğinin kabul olunmasını isteyen kimseler içine madeni veya kağıt para attığı iki metre büyüklüğünde bir tas vardır, açıkçası bu büyük tastan başkada türbenin içerisinde kayda değer bir şey yoktur. Şehrin ve genel olarak da içinde bulunduğu Chimkent eyaletinin klimal yapısı Özbekistanla paralellik arz etmektedir, klasik bir karasal iklimin görüldüğü Türkistan şehrinde kışlar kuzeyde olduğu kadar sert geçmesede yazları sıcaklık ülke oralamasının üzerindedir.

Türkistan`da yaşayan birisinin heralde en fazla şikayetçi olduğu şey aniden başlayıp yine aniden kesilen şiddetli rüzgarlardır.

Yerli halkın eğitim düzeyi fazla yüksek değildir, Sovyetler Birliği döneminde özel olarak eğitim ve sağlık, genel olarak da sosyal alanda en sona bırakılan bölgelerin başında gelmiştir Türkistan şehri. Özellikle 1992 yılında temelleri atılan Ahmet Yesevi Kazak-Türk Üniverstesinin etkisiyle ve Kazakistan`ın gelişen ekonomisininde katkısıyla hem modernleşme hemde şehirleşme anlamında bir çıkış trendi içine giren Türkistan şehri, Orta Asya`nın manevi başkenti olma yolunda da emin adımlarla yürümektedir.

Kazakistan’ın Türkistan kenti aynı zamanda “2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti”. Azerbaycan’da 01 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen TÜRKSOY 34. Dönem Daimi Konseyi toplantısında, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Üyesi Kazakistan’ın Türkistan kenti “2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti” seçilmiştir.

Tr.Yeniçağ.Az

www.yenicag.info

502