Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov`la Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev bir araya geldi

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev`le görüştü.

Amreyev, ticaretin kolaylaştırılması, Türk Yatırım Fonu’nun ve Türk Ticaret Evlerinin kurulması için ortak bir strateji belirlenmesine vurgu yaparak, ekonomik alanda son zamanlarda elde edilen başarılar ve Örgüt’ün gündeminde ekonomi alanında yürütülen girişimler hakkında bilgi aktardı.

Bakan Cabbarov, Türk Konseyi’nin faaliyetlerine Azerbaycan tarafından en yüksek seviyede öncelik verildiğinin altını çizerek, bu konuda Sekretaryanın çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Üye Devletler arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Bakan, diğer ülkelerin Örgüte artan ilgisinin, faaliyetlerinin ortak zeminden kaynaklanan etkin doğasının güçlü bir kanıtı olduğuna işaret etti. Bakan ayrıca, Türk Konseyi’nin şu anki dönem başkanı olarak Azerbaycan’ın, Üye Devletler tarafından belirlenen ortak hedeflere ulaşmak için hâlihazırda çalışmaları devam eden konulara ivme kazandırmaya hazır olduğunu ifade etti.

Genel Sekreter, Türk Konseyi’nin başarılı bir şekilde düzenlenen Bakü Zirvesi’nin ardından yeni bir döneme girdiğini, başta, ticaret ve ekonomi olmak üzere tüm alanlarda üyeleri arasında daha yakın işbirliği ve daha derin entegrasyona doğru ilerlediğini belirtti. Sekretaryanın bu anlayışla Örgütün 2040 için gelecek stratejisini hazırladığını ve ekonomik alan da dâhil olmak üzere farklı sektörlerde üçüncü ülkelerle yeni işbirliği yöntemlerini belirlemek için çalıştığını sözlerine ekledi.

Taraflar ayrıca Üye Devletler arasında çok taraflı ekonomik işbirliğini geliştirmek için atılacak diğer adımları ayrıntılı olarak gözden geçirdiler.

www.yenicag.info

566