Neden İslam Dayanışması Yılında tüm Müslüman ülkeleri ile dayanışma içinde olamayacağız? – Açıklama

Dayanışma sivil dünyanın en büyük değerlerinden biridir. Dayanışmanın olduğu yerde gelişme vardır, insanlar hangi dine, insanların dinine, mezhebine rağmen, arasında birlik, huzur olur. Dayanışma olan ülkeleri dışarıdan kurcalamak imkânsızdır. Acaba bu anlamda modern İslam dünyasında dayanışma var mıdır?

Milli Meclis Milletvekili, ASDP Başkanı Araz Alizade Yenicag.az‘a açıklamasında üzülerek “Ne yazık ki, İslam dayanışması hakkında konuşmak anlamsız”- dedi:

“İran İslam dayanışmasını ilan ettiği için Ermenistan’a yaptığı yardımları durdurmalıydı. Bu, İslam dayanışmasının en güzel kanıtı olurdu. Şimdilik dünyada İslam dayanışmasının olduğunu söyleyemem. İran’la Azerbaycan dost ve komşu ülkelerdir. İlişkilerimiz de aynen devam etmelidir. Fakat Müslüman ülkesi olarak Azerbaycan İran’dan İslam dayanışması göremiyor. Geçen yüzyılın 90’lı yıllarında İran Azerbaycan’a Ermenistan’la savaşta yardım ediyordu. Ama şu anda Ermenistan’ın Rusya’dan sonra en yakın müttefiki İran’dır “.

ADP Başkanı Serdar Celaloğlu da İslam dünyasının dayanışmadan çok uzak olduğu kanısındadır:

“Muhammed Peygamberin vefatından sonra İslam bilim adamları “Kur’an-ı Kerim “i anlamak için dünya felsefesi ve diğer dinleri de öğrenmeye başladılar. İşte bu zaman da İslam içinde tarikatlar ortaya çıktı. Tarikatların ortaya çıkmasıyla İslam dayanışması giderek zarar gördü ve Şii- Sünni’ye ayrıldı. Ardından bu iki tarikat da çeşitli mezheplere ayrıldı. Böylece, günümüzde İslam âlemi iki büyük tarikat, binlerce mezhep ve küçük gruplar olmakla parçalanmış bir durumdadır. Onların da bazıları sözde birbirine dost olsa da, oysa bir çatışma içindeler. Gerçi, “Kur’an-ı Kerim” İslam’da birlik yanlısıdır. Fakat bunun tam tersi olarak tarikatlar bugün birbiriyle çatışma halindeler. Bugün İran direkt olarak, işgalci Hıristiyan Ermenistan ile işbirliği yapmaktadır. Oysa Kuran’da açıkça “ehli-kitap ve kâfirlerle aynı, Müslümanlarla ise daha iyi davranın” yazılmış. Bugünse bunun tamamen aksini görüyoruz: var olan tarikatların çoğunluğu birbiriyle çatışma içindedir. Bu da İslam dayanışmasını ortadan kaldırıyor. Müslüman ülkelerinden hiçbiri Kur’an’ın gösterdiği yönde gelişmediğinden herhangi bir İslam dayanışmasından da söz etmek imkânsızdır”

Yenicag.Info

www.yenicag.info

952