Ramazanda mide rahatsızlığı olanlara öneriler

“Süt tüketimi, mide-oniki parmak bağırsağı ve ülserde geçici rahatlık sağlarken hastalığı tedavi etmez, hatta süt midenin asit üretimini artırır”

Uzun yıllardan beri yoğurdun genel vücut sağlığı ve sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkileri bilinmektedir. Son yıllarda yapılan pek çok araştırma yoğurdun; Mide-oniki parmak bağırsağı ülseri, gastrit, reflü gibi; üst sindirim sistemi rahatsızlıkları üzerindeki iyileştirici etkisini ortaya koymuştur.

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Atilla Bektaş, “Ramazanda hafif gastrit, hafif reflü olanlar ile önceden mide-oniki parmak bağırsağı ülseri geçirmiş ancak tam olarak iyileşmiş hastalarda, doktor kontrolünde mide koruyucu ilaç kullanarak oruç tutmalarında sakınca görülmez. Ancak mide-oniki parmak bağırsağı ülseri nedeni ile önceden kanama ya da delinme gibi ciddi ülser geçmişi olanlar oruç tutmamalıdırlar” dedi.

YOĞURT MİDEYİ KORUYOR

Dr. Atilla Bektaş, “Mide-oniki parmak bağırsağı ülseri olan hastalara, 70’li yıllarda, tedavi amaçlı süt içmesi önerilmekteydi. Ancak günümüzde yapılan araştırmalarda sütün ülser üzerinde iyileştirici bir etkisi olmadığı kanıtlanmıştır” diyerek, tavsiyelerde bulundu.

Süt tüketimi mide-oniki parmak bağırsağı ülserin de geçici rahatlık verirken hastalığı tedavi etmez, hatta süt midenin asit üretimini artırır. Özellikle sütte bulunan süt proteini olan kazeinin ve kalsiyumun birlikte mide asidi üzerine olan uyarıcı etkileri nedeniyle mide-oniki parmak bağırsağı ülserin olan hastalara süt verilmemelidir. Bu etkide yağlı ya da yağsız süt arasında fark yoktur.

Yoğurtta, kazein yoğurt bakterileri tarafından pıhtılaşır ve üzerine kalsiyum çökerek, Kalsiyum-Kazeinat oluşur. Probiyotik özellikleri (dost bakteri içerdikleri) nedeni yoğurt, gastrit ve reflü hastalığı olanlarda yakınmaları geriletir. Bunun mekanizması yoğurt yenildiğinde mide duvarını sağlamlaştırıcı bazı maddelerin salınımına neden olur buda ülserden koruyucu etki gösterir.

MİDE MİKROBU TEDAVİSİNDE YOĞURT FAYDA GÖSTERİR

Mide mikrobu olarak bilinen Helicobacter pylori mide-oniki parmak bağırsağı ülseri ve kronik gastrit oluşumunda yüzde 80’den fazla sorumludur. Yoğurt bakterileri H. pylori tedavisi için verilen antibiyotiklerin yan etkilerini azaltmakla birlikte tedavi üzerine çok etkili değildirler. Yoğurttaki yararlı bakteri içeriğinin zenginleştirilmesi önemli bir konudur. Bu konuda iyi planlanmış araştırmalara ve yeni bakteri çeşitlerinin denenmesinin gerek olduğu düşünülmektedir.

Dünyada yoğurt üretiminde kullanılan yoğurt bakterilerinin, vücuda daha fazla yarar sağlamaları açısından bazı probiyotik bakterilerle beraber kullanılmaları yoğurdun olumlu özelliklerini artıracaktır. Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus bulgaricus yoğurt bakterisi olarak bilinir ve market yoğurdu içinde yer alır. Probiyotik yoğurt ise Lactobacillus acidophilus ve Bifidobacterium gibi sağlığa daha çok fayda sağlayan bakteriler içerir. Dolayısıyla yoğurtlar bu faydalı bakteriler açısından zenginleştirildiğinde mide ile ilgili rahatsızlıkların tedavisinde daha büyük faydalar sağlanacaktır. Probiyotik bakteriler sadece H. pylori tedavisi ile Mide-oniki parmak bağırsağı ülseri iyileşmesinde değil, sağlık için de pek çok fayda sağlayacaklardır.

RAMAZANDA SÜT YERİNE YOĞURT

Süt mide içerisinde kaldığı 15-20 dakika sürede geçici rahatlık verir. Sütün, alkollü içkiler kadar hatta kahve ve çaydan daha fazla oranda mide asidini arttırdığı kanıtlanmıştır. Özellikle sahurda yatmadan önce içilen süt, bu tür sindirim sistemi rahatsızlıda, mide asidini artıracağından dolayı faydadan çok zarar verebilir. Bu alışkanlığın terk edilmesi bu tür üst sindirim sistemi rahatsızlıkları olanlar için uygun olacaktır.

Yenicag.Info

www.yenicag.info

553