15 günlük anayasa maratonu başlıyor

TBMM bu hafta dahil yaklaşık 15 gün başkanlık sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerine odaklanacak.
Teklif, Genel Kurulda, diğer kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesindeki usule tabi olarak ele alınacak, ancak bu teklif ve tasarılardan farklı olarak iki defa görüşülecek. İkinci tura, birinci görüşmenin bitiminden 48 saat geçmeden başlanamayacak.

Meclis bugün, Cuma gecesi yarıda kalan torba yasa görüşmelerinin ardından AK Parti’nin 18 maddelik anayasa değişikliği teklifini ele almaya başlayacak.
Bu çerçevede TBMM anayasa değişikliği teklifi için hafta sonu da dahil yoğun mesai yapacak.

TBMM Anayasa Komisyonu’ndaki müzakereleri 10 gün süren “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin” Genel Kurul görüşmelerini AK Parti 24 Ocak’a kadar bitirmeyi planlıyor.

Teklif, Genel Kurulda, diğer kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesindeki usule tabi olarak ele alınacak, ancak bu teklif ve tasarılardan farklı olarak iki defa görüşülecek. İkinci tura, birinci görüşmenin bitiminden 48 saat geçmeden başlanamayacak.

Birinci turda, teklifin tümü ve maddeleri üzerinde dört siyasi parti ile hükümet adına konuşmalar yapılacak, varsa değişiklik önergeleri ele alınacak.

kinci turda ise teklifin tümü ve maddeleri üzerinde konuşmalar yapılmayacak, sadece maddeler üzerinde verilmiş değişiklik önergeleri görüşülecek.

Teklifin kabul edilmesi için Meclis üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun, yani en az 330 milletvekilinin kabul oyu vermesi şartı aranacak. Bu oylamalar gizli yapılacak. Teklifin görüşmelerinin ikinci turunda, 330’un altında oy alan madde düşecek. Tümünün oylamasında da kabul oylarının 330’un altında kalması halinde teklifin tümü düşmüş olacak.

Genel Kurul’da kabulü halinde yasalaşan teklif Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gidecek. Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderebiliyor. Cumhurbaşkanın bu kanunları 15 gün içerisinde incelemesi gerekiyor.

Anayasa değişikliğine ilişkin kanunun referandumu, Cumhurbaşkanının onaylamasının üzerinden 60 gün geçtikten sonra yapılabiliyor. Bu durumda, referandumun Nisan ayında yapılması bekleniyor.

Referanduma sunulan anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için, halk oylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul olması gerekiyor.

kaynak: yenisafak.com

yenicag.info

www.yenicag.info

420