Azerbaycan Basın Konseyi, Charlie Hebdo dergisine tepki gösterdi

Azerbaycan Basın Konseyi, “Charlie Hebdo” dergisi ile ilgili yazılı bildiri yayınladı.

Bildiride aşağıdaki ifadeler yer aldı:

“Medyanın halklar ve devletler arasında çatışma, nifak oluşturması kabul edilemez. Bu, gazetecilik mesleğine duyarlı yaklaşmanın ve etik ilkelere bağlılığın temel kriteridir. Bu tür konularda hassasiyet, insani değerlerin korunması açısından da müstesna öneme sahip bir kamu görevidir. Maalesef yaşadığımız dünyada kaydettiğimiz hususları dikkate almayan, kendisinin kışkırtıcı tutumuyla seçilen, çıkarların esiri olan, gazeteciliği siyasi malzeme haline getiren medya kuruluşları var. Bunlardan biri Fransız hiciv dergisi “Charlie Hebdo”.

“Charlie Hebdo”nun 2023’te ilk sayısında yayınlanan “Pan-Türkizm Ermeni cesetleri üzerinden güçlenmek istiyor” başlıklı yazıda, yaşadığımız Güney Kafkasya bölgesindeki gerginliği artırma, Azerbaycan ve Türkiye’ye karşı olumsuz uluslararası kamuoyu görüşü ortamı oluşturma isteği net bir şekilde görülmektedir. Aynı zamanda yayının yaklaşımı, bölgede barışın tesis edilmesi adına yürütülen faaliyetleri göz ardı etmektir.

“Charlie Hebdo” dergisinin Fransa’daki Ermeni yanlısı çevrelerinin tutumuna dayanması, söz konusu çevrelerin bölgedeki çatışma kaynağından yeni bir savaş ortamı oluşturma isteklerinin ifade edicisi kısmında davranması onun seçtiği üsluptan da açık şekilde görülmektedir.

Daha önceleri de genel olarak İslam dünyasına yönelik garazlı, bölücü ve aşağılayıcı görüşleriyle seçilen “Charlie Hebdo” dergisinin profesyonellikten uzak sunum tarzını sürdürmesi üzücü.

Azerbaycan Basın Konseyi, “Charlie Hebdo” hiciv dergisinin bölücü tutumunu şiddetle kınıyor. Konsey, Fransız yönetimini ve toplumunu aynı zamanda Avrupa’nın ilerici toplumunu, bu derginin hem ahlaki hem de yasal açıdan kabul edilemez olarak kabul edilen davranışına kayıtsız kalmamaya ve buna karşı yerel yasalar ve uluslararası hukuk normlarına uygun şekilde önlemler alma çağrısında bulunuyor.”

www.yenicag.info

219