Azerbaycan Basın Konseyi, Euronews ve Le Figaro`ya tepki gösterdi

Azerbaycan Basın Konseyi, “Euronews” televizyon kanalına ve “Le Figaro” gazetesine tepki gösteren bir açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinin Rus barış güçlerinin geçici kontrolü altında bulunan Hankendi şehrinde 25 Aralık’ta düzenlenen eylemde konuşan bazı kişilerin açıklamalarının içeriğinin ‘Le Figaro’ ve ‘Euronews’ta tek taraflı ve garazlı olarak yayımlanması derin üzüntü vericidir.

Azerbaycanlı gazetecilerin haklı rahatsızlığını dile getiren Basın Konseyi’nin yaklaşımı, medyanın şiddet, bölücülük ve çatışmaya hizmet eden bir propaganda platformu haline getirilmesinin kabul edilemez olduğu, gazeteciliğin meslek ilkelerine aykırı olduğu yönündedir.

Karabağ, Azerbaycan’ın BM tarafından tanınan egemen toprağı, Hankendi kadim Azerbaycan şehri ve orada yaşayan insanlar Azerbaycan vatandaşıdır. Fakat ‘Le Figaro’ ve ‘Euronews’, 25 Aralık’ta düzenlenen eylemi haber yaparken sadece Azerbaycan’ın egemen haklarını değil, Karabağ bölgesinde yaşayan sıradan Ermeni asıllı vatandaşların çıkarlarını da dikkate almamıştır. Konuyu yaklaşık otuz yıl Azerbaycan topraklarını işgal altında tutmuş suçluların ve onların eylemlerini sürdürenlerin çıkarları bağlamında sunmuşlar.

‘Le Figaro’ ve ‘Euronews’un, Güney Kafkasya’da istikrarın sağlanması ve halkların barış içinde bir arada yaşaması için gösterilen çabalara değil, bölücülüğe hizmet edenlere ve bölgede barış gündemine karşı çalışanlara fırsat verdiklerini üzülerek belirtmek isteriz. Gazetecilik değerlerine bu şekilde itinasızlık kabul edilemez.

‘Le Figaro’ ve ‘Euronews’, gazeteciliğin tarafsızlık ve objektiflik gibi önemli ilkelerine uygun olarak Azerbaycan sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin Laçın-Hankendi yolunda 15 gündür devam eden eylemiyle ilgili bilgi alabilir ve tüm tarafların tutumlarını dikkate alarak olayın gerçek yüzünü gösterebilirlerdi. Maalesef biz bu profesyonel yaklaşımı göremedik.

‘Le Figaro’, önde gelen Fransız kamuoyu temsilcilerinin Azerbaycan’a yönelik objektif olmayan bildiri hazırlamasını sağlayarak ve onu yayarak, Azerbaycan’ın Karabağ Ermenilerine karşı etnik temizlik politikası yürüttüğü şeklinde bir izlenim oluşturmaya çalışıyor. Bu bildirinin Fransa’daki Ermeni lobisinin çabaları sonucu hazırlandığı ve onun çıkarlarına hizmet ettiği aşikâr. Bir basın kuruluşunun herhangi bir haberi siyasi konjonktüre uygun olarak yapmasının ‘Gazetecilerin Hak ve Görevlerine İlişkin Uluslararası Münih Bildirgesi’ ilkelerine aykırı olduğunu belirtmek isteriz. Gazeteciler ve medya kuruluşları bundan kaçınmalı ve kamuoyunun gerçekleri öğrenmesi için çalışmalıdır.

Bu tür olumsuz eğilimler, Azerbaycan ve Fransa halkları arasındaki ilişkilere ciddi zarar veriyor ve Azerbaycan kamuoyunda Fransa hakkında olumsuz bir kanaat oluşmasını hızlandırıyor.

Azerbaycan’ın önde gelen medya organlarını ve basın meslek kuruluşlarını bir araya getiren Azerbaycan Basın Konseyi, ‘Le Figaro’ ve ‘Euronews’u, Karabağ gerçeklerine karşı duyarlı olmaya, uluslararası hukukun norm ve ilkelerine, Fransa tarafından da tanınan bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duymaya çağırıyor. Basın Konseyi, adı geçen medya organlarının, genel olarak Fransa medyasının Güney Kafkasya’da yeniden siyasi oyun planlarını gerçekleştirmek isteyenlere fırsat vermemesi, gerçeği görmesi ve adalet ilkelerine dayanması gerektiğini düşünüyor. Ancak bu şekilde bölgede kalıcı barış sağlanması, Azerbaycan ve Ermeni halklarının ortak temsil edildiği coğrafyanın kalkınması ve ilerlemesi, insan hak ve özgürlüklerinin korunmasına katkı sağlanabilir.

Bildirimizin samimi kabul edileceğini, gerekli sonuçların çıkarılacağını, vurguladığımız hususların oldukça hassas bir iç yapıya sahip Güney Kafkasya bölgesine adil bir yaklaşım sağlama kriteri olarak ‘Le Figaro’ ve ‘Euronews’ da dahil olmak üzere Fransa ve Avrupa medyasının gelecekteki faaliyetlerinde dikkate alınacağını umuyoruz.”

www.yenicag.info

413