Azerbaycan ordusunun 102. kuruluş yıl dönümü

Bugün Azerbaycan’da Silahlı Kuvvetler Günü olarak kutlanıyor.

26 Haziran 1918 yılında Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun kararıyla ilk düzenli askeri birlik – Azerbaycan Kolordusu kuruldu. Bu karar Müslüman Doğu’sunun ilk demokratik hükümetine kendi ordusunu kurmaya yasal hak verdi.

Jeostratejik konumu açısından büyük devletlerin çıkarlarının kesiştiği ülke olan Azerbaycan’da Demokratik Cumhuriyetin kurulduğu günden, devletçiliğin önemli simgesi sayılan silahlı kuvvetler kuruculuğu alanında önemli adımlar atıldı.

Hükümet tarafından 25 bin kişilik ordu kurma görevi üstlenildi. Devlet bütçesinin %25’i askeri harcamalar için ayrıldı. 1 Ağustos’ta ise Askeri Bakanlık kuruldu. Azerbaycan’ın ilk Savunma Bakanı Hüsrev Bey Sultanov oldu. Daha sonra onun yerine General Samet Bey Mehmandarov getirildi. Tümgeneral Ali Ağa Şıhlinski’yse Bakan Yardımcısı oldu.

Azerbaycan’da ilk resmi askeri geçit 1919 yılında Bakü’de, şimdiki Müze Merkezin bulunduğu yerde yapıldı.

Kısa süre içinde Milli Ordu Osmanlı devletinin Kafkas İslam Ordusu ile birlikte Bakü ve çevresini Ermeni Bolşevik işgalinden kurtardı. Azerbaycan ordusunun Hüseyin Han Nahçivanski, İbrahim Ağa Usubov, Hamit Gaytabaşı, Kazım Gacar, Cevat Bey Şıhlinski, Habib Bey Selimov gibi generalleri vardı.

Ülkede profesyonel ordu kurulması temeliyse 1993 yılında atıldı. İşte o tarihten başlayarak orduya yeni yaklaşımlar görüldü, silahlı kuvvetler başıboşluktan kurtuldu, ordudaki siyasallaşmaya son verildi. Haydar Aliyev yönetimi döneminde, hem Cumhurbaşkanı, hem de Ordu Başkomutanı olarak, ordunun kudretli olmasına özen gösterdi. Tüm çalışmalara yalnız 1993 yılında başlanıla bilindi.

Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in 22 Mayıs 1998 tarihli fermanı ile, ilk Azerbaycan Kolordusunun kurulduğu gün – 26 Haziran tarihi Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Günü olarak kutlanmaya başlandı.

Kafkasya’da en modern ordu hesap edilen Azerbaycan Milli Ordusu, Hava Harp ve Uçaksavar, Deniz Harp ve Kara kuvvetlerinden oluşmaktadır.

Bugün Azerbaycan bütçesinden askeri harcamalar Ermenistan’ın devlet bütçesinden defalarca fazladır.

Azerbaycan, uluslararası deneyimleri öğreniyor, orduda reformlardan sonra modernlik çalışmaları yapıyor, eğitim ve öğretime özen gösteriyor.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin 100. kuruluş yıl dönümü başkent Bakü’de büyük coşku ve gövde gösterisi ile kutlanmıştı.

www.yenicag.info

608