Başkırt halkının soykırım tarihi…

Yeni Çağ Haber Başkırt Türklerinin tarihinde yaşanan kanlı olayların bilançosunu çıkardı.

Başkırtlar, Moğol-Tatar devletinin çöküşünden Sovyet dönemine kadar birçok zorluklarla karşı karşıya gelmiş bir halk. Onların tarihi resmen kanla yazılmış da diyebiliriz.

1557-1775 – Başkırt-Rus savaşı

1775-1850 – Kanton yönetimi döneminde Başkırt gettosu

1830 – Başkırt isyanı

1850-1917 – Rusya İmperatorluğu itaet dönemi

1917-1919 – Bağımsız Başkırt devleti ve Başkırt ordusunun kuruluşu

1918-1926 – Başkırtların Komünistler tarafından işgencelere maruz bırakılması… İşgenceler sonucu 1 milyondan fazla insan öldürüldü.

1919 –  Zeki Validi ve Abdulgadir İnan Orta Asya’ya giderek Basmaçı’lara öncülük ettiler. Türkiye’nin, özellikle de Enver Paşa’nın desteğiyle Türk ordusunun Rusya SFSC’ye baskını planlandı. Ama Enver Paşa’nın vefatından sonra Başkırt baskını düzenlenemedi ve Başkırdıstan bağımsızlığına kavuşmak için Türkiye’nin desteğinden mahrum kaldı..

1925 – Muhammed Habdülhay Gurbangaliyev ve Galimyan Taga’nın öncülük ettiği Başkırt askeri birliği, Beyaz Ordu’yla birlikte Çin’e çekilerek Rusya’ya baskın etmeyi beklediler. Ama plan, Çinlilerin ihaneti sonucunda gerçekleşmedi.

1925-1927 – Başkırt göçmenler, Japonya, Türkiye ve Batı’nın yardımıyla Sovyet Rusyası’yla siyasi çatışmaya girdi. Ülke dışında Japonya, Türkiye ve Batı Avrupa’nın yardımıyla “Uluslararası Başkırt direnişi” – “Gizli Başkırt toplumu” oluşturuldu. Gurbangaliyev, Japonya’nın da desteğini alarak Rusya’ya baskın yapmayı planladı.

Ama 1925-27’den 1940’a kadar SSCB İçişleri Bakanlığı ve Başkırtlar arasında büyük bir çatışma yaşanmaktaydı. En temel amaç, “Uluslararası Başkırt İttifakı”nı korumaktı. Uzun süren mücadeleden sonra Başkırtlar kaybeden taraf oluyor ve ittifak faaliyyetlerine son veriliyor.

1925-1990 – Sovyet İmperatorluğu itaet dönemi

1941-1945 – 122. Başkav divizyonunun oluşturulması

1990’dan şimdiye kadar – Ural-Volga bölgesinde yaşayan Başkırt halkının küreselleşmesinin ikinci ve sonuncu aşaması

2017 – Ural-Volga toprakları üzerinde radyasyon

www.yenicag.info

1.4 K