Cep telefonu şişmanlatıyor

Cep telefonlarındaki elektromanyetik alana maruz kalma halinde beynin yemek yerken doyma hissi azalıyor…

Cep telefonunun yaydığı ışınlara belli bir sürenin üzerinde maruz kalındığında, yemek yerken ”doyma” duygusunun normalden daha geç geliştiği saptandı.

Yapılan çalışmalar 1800 ve 2100 MHz elektromanyetik alanın açlık-tokluk hormonları, yeme davranışı ve obezite üzerine etkisini ortaya koydu.

Çalışmalarda iki ay süreyle deney hayvanlar söz konusu dalga boylarında elektromanyetik alana maruz bırakıldı. Bu durumdaki hayvanların açlık-tokluk hormonlarında ortaya çıkan değişiklikleri, kilolarında gelişebilecek değişimi incelediler.

Araştırmada, deney hayvanlarının bir grubuna bir ay boyunca 1800 MHz, ikinci gruba bir ay boyunca 2100 MHz, üçüncü gruba da iki ay boyunca 2100 MHz radyofrekans uygulandı ve radyofrekans uygulaması haftada altı gün yapıldı.

Araştırmalarda elektromanyetik alanın beynin iştah merkezi üzerine etkisi de araştırıldı.

İştah merkezi beyinde hipotalamik bölgededir. Bu bölgede iki tane merkez vardır, bunlardan bir tanesi açlık ve diğeri tokluk merkezidir.

Bu merkezlerde bulunan en etkili hormonlardan ikişer tanesini incelendi.

Non-iyonizan ışınların, açlık-tokluk merkezlerini etkileyip insanların daha fazla yemelerine ya da yemeerine rağmen doyma duyularında gecikme yaşanıp yaşanmadığını araştırıldı.

Bunun için 1800 ve 2100 MHz elektromanyetik alanı taklit eden bir aygıtla fareler üzerinde araştırma yapıldı. Görüldü ki fareler elektromanyetik dalgalardan hem davranış olarak hem de hormonal düzeyde etkileniyorlar.’

Türkiye’de cep telefonuyla ortalama konuşma süresinin ayda 4-4,5 saat olduğuna göre, bu süre dikkate alınarak farelere benzer sürede elektromanyetik alan uygulandı.

Araştırmanın sonunda elektromanyetik ışınların, iştahı azaltıcı ve tokluk hissi veren MSH isimli hormonun etkisini azaltarak doyma duygusunda gecikmeye neden olduğu bulundu.

Buna göre, cep telefonlarının etrafa yaydığı ışınlara belli bir sürenin üzerinde maruz kalındığında, yemek yerken doyma duygusu normalden daha geç oluşuyor.

Doyma duygusu oluşmadığı için kişi sürekli yeme ihtiyacına giriyor. Dolayısıyla bu durum obeziteyi de tetikliyor. Çalışma sonuçları bilim dünyasına ilk defa gösterildi.

Çalışmanın sonuçlarının uluslararası dergilerde yayınlanması için hazırlık yapılıyor.

www.yenicag.info

1.5 K