Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Çok detaylı bir vergi reformu süreci başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Önümüzdeki dönemde de yurt içinde ve yurt dışında hem nitelikli yatırımcıya satış hem de halka arzlarla sermaye piyasalarına derinlik kazandırma çalışmalarına devam edeceğiz, sermaye piyasalarını, sigortacılık piyasalarını genişleteceğiz.” dedi.

Albayrak, İstanbul Finans Merkezi Konferansı’ndaki konuşmasında, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) sektör için öneminden bahsetti.

Yatırımcılara daha kaliteli ürün ve hizmet sunma amacıyla sermaye piyasalarını geliştirmenin, ülke kalkınmasına katkı sağlamanın önemine dikkati çeken Albayrak, konferansa katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Göreve geldikleri ilk günden beri, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin öncelikli stratejilerinin başında Türkiye’ye çok güçlü bir finansal mimari kazandırmanın geldiğini anımsatan Albayrak, şunları kaydetti:

“Hele de geçtiğimiz sene yaşananlardan sonra bunun öneminin, sadece finans piyasası oyuncuları açısından değil, tüm Türkiye için ne kadar önemli olduğunu mütemadiyen ifade ettim. Ekonomik büyümenin sürdürülebilir kılınmasında, mali piyasalar ve reel sektör arasındaki ilişkinin sağlıklı ve güçlü olmasının kilit bir unsur olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, sermaye piyasaları ve finans sektörünün sağlam temeller üzerinde istikrarlı ve sağlıklı bir biçimde büyümesi için gerekli tüm çalışmaları ve adımları hayata geçirmeye başladık.

Sermaye piyasalarımızın geliştirilmesi ve derinleştirilmesi amacıyla Yeni Sermaye Piyasası Kanunu’nu yasalaştırdık. Borsa İstanbul AŞ çatısı altında, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul Altın Borsası ve Vadeli İşlemler Opsiyon Borsasını birleştirdik. Sukuk gibi faizsiz yatırım araçlarının gelişiminin önünü açtık. Geçmişte bu alanda gösterdiğimiz kararlılık ve somut adımlara ek olarak Yeni Ekonomi Programı’nda açıkladığımız üzere Türkiye Emlak Bankasını gayrimenkul finansmanını yönlendirecek kapasitede bir banka haline getirecek şekilde yeniden yapılandırdık.”

“Sermaye piyasalarını, sigortacılık piyasalarını genişleteceğiz”
Bakan Albayrak, sermaye piyasalarını daha ileriye taşımak ve kalkınmaya daha somut destek vermek amacıyla Türkiye Kalkınma Bankasını görev alanlarını genişleterek, ismini de değiştirerek yeniden yapılandırdıklarını anlattı.

Banka bünyesinde faaliyet gösteren Varlık Finansman Fonu’nun yakın dönemde aralık ayında 3 milyar 150 milyon TL tutarında Türkiye’nin en büyük varlığa dayalı menkul kıymet ihracını tamamladığını anımsattı.

Albayrak, ihracın başarısı kadar ihraç edilen ürünün yapısının, kamu ve özel sektörün ihraçta gösterdiği iş birliğinin Türk sermaye piyasalarının derinliği açısından ilerleyen döneme ilişkin de çok olumlu bir görünüm ortaya koyduğunu dile getirdi.

Bu çerçevede ilerleyen dönemde de yurt içinde ve yurt dışında hem nitelikli yatırımcıya satış hem de halka arzlarla sermaye piyasalarına derinlik kazandırma çalışmalarına devam edeceklerini bildiren Albayrak, konuşmasına şöyle devam etti:

“Hele de yakın dönemde… Niye? Malum seçim, belirsizlik falan mevduatlar coştu. 200 milyar TL’ye kadar yürüdük. Şimdi seçimden sonra ne olacak bu paralar? Yavaş yavaş, yeni enstrümanlara kaymaya başlayacak. Onun için bu hazırlıklar noktasında, alternatif çeşitliliği genişletmemiz lazım ki, bu ekosistemi, bu anlamda da büyütelim. Bu derinliği artırdığımız tüm bu adımlarla birlikte, bankacılık dışı finans sistemimizi daha da genişletmiş ve dengeli, riskin dağıtıldığı bir finansal mimariye ulaşalım.

Türkiye’deki finansal ekosistem… Türkiye’de bankacılık sistemi var, gerisi maalesef hepinizin malumu. Yüzde 90’ından fazlası bankacılık sektörüyse hangi finansal sistemden bahsediyoruz? Biraz sermaye piyasalarını, sigortacılık piyasalarını genişleteceğiz. Çok açık ve net ifade ediyorum. Atılacak adımlarla ilgili somut, yasal, yönetmelik, sermaye enjeksiyonu da başta olmak üzere, yakın dönemde güzel bir haberimiz olacak, yeni bir fon oluşturulması noktasında… Onu artık seçimden sonraya bırakalım.”

Albayrak, ekosistemin büyümesi için ve Türkiye’nin stratejik sektörel dönüşümü ile ilgili gerekli çalışmaları yapacaklarını, stratejik bazı adımları, yol haritasını destekleyecek şekilde ortaya koyacaklarını bildirdi.

“Türkiye, dünyanın yakından tanıdığı pazar ve piyasalara sahip”
Berat Albayrak, son yıllarda, küresel piyasalarda likiditeye erişimin zorlaştığını ve finansal maliyetlerin arttığını söyledi.

Bahsettiği adımlar ve devreye alınacak yeni enstrümanlarla sermaye piyasalarının daha da güçlenmesinin ve sürdürülebilir-sağlıklı büyümeyi sağlayacak finansal altyapıyı inşa etmesinin çok daha güçlü olacağını belirten Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye, dünyanın yakından tanıdığı pazar ve piyasalara sahip. Reel sektörden finans piyasalarına kadar tüm alanlarda dünyanın farklı bölgelerinden yatırımcılara ev sahipliği yapıyor olması ve bunun ötesinde bölgesindeki en gelişmiş demokrasi belki de tek ve siyasal istikrara sahip olması sayesinde yatırımcı güvenini her geçen gün artırıyor.

Türkiye, sadece 4 saatlik uçuş mesafesinde, Hindistan’dan Londra’ya, Dubai’den Moskova’ya kadar dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini, dünya gayrisafi milli hasılanın üçte birine sahip bir merkezde. Bu noktada yer alan bir gelişmiş demokrasi, istikrarlı siyasi resmi, güçlü ekonomik ve fiziksel altyapısı ile stratejik konumunun sağladığı avantajlarla Türkiye, hala bu bölgenin en önemli yatırım merkezi özelliğini taşıyor.”

“Türkiye önemli bir ivme yakaladı”
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin ulaşım, iletişim enerji altyapılarında, küresel ölçekte en rekabetçi ülkelerden biri konumuna geldiğini belirterek, fiber, GSM başta olmak üzere tüm altyapıda muazzam bir dönüşüm yaşandığını, Türkiye’nin, çok güçlü rekabet avantajını elde eden ülkelerden biri olduğunu aktardı.

Bakan Albayrak, 2008 krizinde Türkiye’nin istikrarlı ekonomi politikaları ve başarılı performansı ile krizi fırsata çevirebildiğini, sonrasında da önemli bir ivme yakaladığını kaydetti.

Krizin eş anlamlı olarak fırsatları da beraberinde getirdiğine dikkati çeken Albayrak, şöyle devam etti:

“Biz yine doğru adımları atarak, 10 Ağustos süreci sonrası lansmanda ve eylülün ortasında ifade ettiğim gibi yine bu salonda, doğru politikaları hayata geçirerek Türkiye son 5 yılda yaşadığı bütün badirelerden, ‘Öldürmeyen acı güçlendirir.’ felsefesiyle her birinden bağışıklık sistemini daha da güçlendirerek çıkan bir ülkeye, ekonomiye dönüştü.

Türkiye’nin siyasi ajandasında, 15 Temmuz’da yaşadığı travmaya rağmen ekonomi birinci sırada. Yönetişimi, düzenlemesi, yasal altyapısı ile bu ilişki kazan-kazana dayalı, dürüst, açık, şeffaf ve kurumsal bir felsefe ile Türkiye’yi ve paydaşlarını, çok daha ileriye taşıyacak bir fırsatlar zincirini de ortaya koyuyor. Küresel anlamda tartışacak, kaygı duyacak maalesef endişeye kapılacak çok fazla şey var.”

Albayrak, İstanbul Finans Merkezi Konferansı’ndaki konuşmasında, hedefledikleri finansal mimarinin oluşturulmasında kritik öneme sahip unsurların başında, İstanbul’un güçlü bir küresel finans merkezi haline dönüştürülmesinin geldiğine işaret etti.

Bu amaçla AK Parti hükümetleri döneminde İstanbul Finans Merkezi (İFM) Projesi’ni başlattıklarını ve bu proje kapsamında birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Albayrak, şunları kaydetti:

“Kamu sermayeli katılım bankası kurulması hedefi kapsamında Ziraat Katılım Bankası AŞ’yi ve Vakıf Katılım Bankası AŞ’yi kurarak bu çerçevede faaliyete geçirdik. Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu’nu 2015 yılında oluşturduk. İstanbul Tahkim Merkezi’ni kurarak işler hale getirdik. İstanbul’da ülkemizin ilk tematik teknoparkı olan Finans Teknopark’ı kurduk. Yatırım fonlarının dağıtım kanallarının genişletilmesi ve yatırımcıların tek bir platformdan birçok yatırım fonuna ulaşabilmesi adına Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nu yapılandırdık.

Fiziki altyapı ile ulaşım ağının kurulmasına yönelik faaliyetler kapsamında İFM kümelenme bölgeleri ile Sabiha Gökçen Havalimanı, metro, Marmaray ve diğer raylı sistemlerin bağlantılarının kurulması için gerekli projeleri hazırladık.”

Bakan Albayrak, İstanbul’un uluslararası finans merkezleri arasında üst sıralarda yerini alması amacı doğrultusunda, ilerleyen dönemde de bu çalışmaların çok daha hızlanarak devam edeceğini vurgulayarak, bu kapsamda, organize piyasalarda işlem gören türev araçların çeşitliliğini artırarak, sermaye piyasalarını daha da derinleştireceklerini kaydetti.

“Üç bina dikerek Finans Merkezi olunmaz”
Berat Albayrak, finansal araçlarla bunların dayanak varlıklarına ilişkin vergi uygulamalarında da ciddi revizyonlara gittiklerini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

“Tüm vergi mimarisi ile ilgili büyük bir reform çalışması eş anlı başladı. Vergi Konseyimizle yaptığımız toplantıda, Türkiye’deki yerli ve yabancı yatırım yapan tüm reel sektörün, küresel rekabet ikliminde çok daha avantajlı konuma geleceği, çok detaylı bir vergi reformu süreci başladı. Bu yıl içinde bununla ilgili çok somut adım atacağız, alt kırılımlarından biri de sermaye piyasaları noktasında çünkü bir Finans Merkezi, iki tuğla örmek, üç bina dikmek değil, üç bina dikerek Finans Merkezi olunmaz. Bunu tam anlamıyla tüm ayakları ile destekleyecek bir ekosistemi oluşturmak zorundasınız.

İFM kümelenme bölgelerinde, bu altyapı iyileştirmelerini her geçen gün daha da geliştiriyoruz. Bu çerçevedeki mevcut fiziki lokasyonla ilgili muhtemelen bu ay bitmeden, tüm paydaşlarla koordineli şekilde, projenin revizesi de dahil birçok açıdan, zamanlaması, bitiş tarihi, hangi kurumların gireceği, hangi kurumlarla birlikte yapı oluşması ile ilgili yol haritasını güncelleyerek İstanbul Finans Merkezi Projesi’ni 2023 yılından önce hayata geçirmeyi planlıyoruz.”

Albayrak, her ay düzenlenen Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantılarında, İFM’nin arzu edilen kapasite ve etkinlikte hayata geçirilmesi için atılması gereken adımları ele aldıklarını anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Küresel ekosistemin kodlarının yeniden yazıldığı, pastasının yeniden paylaşıldığı, dengelerinin yeniden oluşturulduğu böyle bir dönemde Türkiye olarak, dünyadaki birçok ülkeden, bir adımdan daha fazla önde olduğumuz birçok avantajlı nokta var. Finans Merkezi konseptini, yeni bir bakış açısıyla yüz adım daha ileri taşımak için hepimize büyük iş düşüyor. Bu projenin lafta değil, icraatta hayata geçmesi için sonuna kadar her türlü desteği vermeye hazırız.” diye konuştu.

Bakan Albayrak, konuşmasının ardından katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.

www.yenicag.info

1.1 K