Kendi şehadetini yayınlayan muhabir - Çingiz Mustafayev

Çingiz Mustafayev hekim olsa da, gazeteciliğe büyük ilgisi olmuştur. Bu ilgi kendisi nü 1990 yılı 20 Yanvar olayları sırasında bir kez kanıtlamıştır. Şöyle ki, Çingiz Sovyet ordusunun Bakü`de yaptığı vahşilikleri kaydetmiştir. 1991 yılından ise o, hayatını tamamen gazeteciliye adamıştır.

Çingiz Mustafayev`in temelini attığı 215 kl stüdyosunda röportajları, bilgi ablukasında olan Azerbaycan hakkındakı gerçeklerin Amerika ve Avrupa`nın esas teleacentalarına ve televizyonlarına çıkmıştır.

Çingiz Mustafayev, 29 Ağustos 1960 tarihinde Astrahan vilayetinin Vladimir ilçesinde bir asker ailesinin oğlu olarak dünyaya geldi. 1964 yılında ailesi ile birlikte Bakü şehrine göçmüştür. 1977 yılında Yasamal ilçesinde 167 sayılı okulu bitirmiştir. 1977 yılında Azerbaycan Tıp Enstitüsü’ne giren Çingiz Mustafayev, 1983 yılında Enstitüyü başarıyla bitirmiştir. Eğitimi sonrasında 3 yıl boyunca doktor olarak çalışan Mustafayev, 1985 yılında yarattığı “Cengi” birliğindeki faaliyeti ile Azerbaycan gençlerinin lideri seviyesine yükseldi.

Bu Sovyetler Birliği’nde başlayan yenileşme sürecinin Azerbaycan’da teşekkül eden ilk tezahürüydü. Çingiz doktor olsa da gazetecilikte büyük hevesi vardı.1990 yılı 20 Ocak olayları onu bu yönde teşvik eden hususlardan biridir. Sovyet ordusunun Bakü’de Azerilere karşı uyguladığı şiddeti Cengiz kameraya almıştır. 1991 yılından itibaren ise artık gazetecilik mesleğini icra etmeye başlamıştır.

Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı Karabağ saldırısı başladıktan sonra Çingiz Mustafayev gazetecilik mesleğini icra etmek üzere bölgeye gitmiştir. 1991 yılından itibaren Azerbaycan Devlet Televizyonu’nda muhabir olarak çalışmaya başladı. Ancak sadece Azerbaycan çapında faaliyet göstermekle yetinmedi. Onun röportajları Azerbaycan’ın yanı sıra pek çok Avrupa ülkesinde ve ABD’deki çeşitli kanallarda yer aldı. Ancak Sovyet döneminde devlet televizyonunda var olan sansür ve ciddi yasaklar Çingiz Mustafayevi geniş faaliyet olanaklarından mahrum ediyordu. Bundan dolayı Çingiz haberlerini derlediği özerk bir haber stüdyosu kurdu.

Çingiz Mustafayev, Azerbaycan-Ermenistan savaşının 1992 yılına kadar olan döneminde cephede olanları medyaya taşıyan önemli bir figür olarak rol aldı. Ülkenin savaştaki bölgelerinden haberler, askerlerle yaptığı özel röportajlar ve tüm bunların yanı sıra Azerbaycan’daki siyasi süreç hakkındaki derlemeler Çingiz Mustafayev’in haberlerini oluşturuyordu. Çingiz Mustafayev, Azerbaycan kamuoyunda röportajları ile ün kazanmış olsa da, dünya onu daha çok Hocalı’da çektiği filmle tanıdı. Çingiz Mustafayevin Hocalı’da Ermeni askerlerce yapılan katliamı gözler önüne sermesi ile Ermenistan’ın imajı tüm dünyada ciddi sarsıntıya uğradı. Çingiz Mustafayev savaş bölgesinde yalnızca bir muhabir olarak görev almıyor, aynı zamanda bir asker hatta kumandan gibi birçok görevi kendi üstleniyordu.

Çingiz Mustafayev’in bir savaş muhabiri olarak cephede parlayan yıldızı yine cephede son buldu. 15 Haziran 1992 tarihinde Hocalı rayonunun Nahçıvanlı köyünde Azeri ve Ermeni askerler arasında çıkan çatışma sırasında, çatışmayı görüntüleyen Çingiz Mustafayev burada yaralanmış, sonrasında ise vefat etmiştir. Çingiz Mustafayev’in kamerası vurulmadan açıktı ve ölene dek çekim yapmaya devam etmiştir. Vurulduktan sonra son sözü “öldüm” olmuştur.

www.yenicag.info

533