Kırım Tatar Milli Meclisi`nden Kırım Tatarlarının haklarına dair beyanname

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov, KTMM toplantısında kabul edilen “Kırım’ın geçici olarak Rus işgali şartları altında yerli Kırım Tatar halkının devredilemez haklarına dair” başlıklı beyannameyi yayınladı.

Çubarov sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı beyannamenin tam metni şu şekilde:

“Kırım’ın geçici Rusya Federasyonu işgali şartları altında yerli Kırım Tatar halkının ayrılamaz haklarına dair

Kırım Tatar Milli Meclisi ,

Kırım’ın geçici olarak Rus işgali şartları altında yerli Kırım Tatar halkının devredilemez haklarını korunması ve etkili olarak uygulanması ihtiyacıyla yönlendirilerek,

Yerli halkların kendi kaderini tayin etme haklarının teyit edildiği ayrıca ilgili Sölzleşmeleri imzalayan devletlerinin Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğüne uygun olarak kendi kaderini tayin etme haklarının yerine getirilmesini teşvik etmeli ve ona saygı duyması gerektiği BM Tüzüğü, Ekonomik, Sosyal ve Kültür Hakklar Uluslararası Sözleşmesi, Sivil ve Siyasi Hakları Uluslararası Sözleşmesi gibi temel uluslararası belgelere dayanarak,

BM Yerli Halklar Haklar Bildirisi maddeleri, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi gibi kabul edilen uluslararası hukuk ilkeleri göz önünde bulundurarak,

Ukrayna’nın bir parçası olan Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol kentinin devam eden geçici Rus işgalini reddederek ve ilhak girişimini tanımadığını teyit ederek,

Uluslararası tanınmış sınırları çerçevesinde Ukrayna toprak bütünlüğü, egemenliği, birlik ve siyasi bağımsızlığının teyit edildiği 27 Mart 2014 tarihli 68/262 numaralı BM Genel Kurulu kararına dayanarak,

Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol kentindeki (Ukrayna) insan hakları durumuna dair 19 Aralık 2016, 19 Aralık 2017 ve 22 Aralık 2018 tarihli 71/205, 72/190 ve 73/263 numaralı BM Genel Kurulu kararlara dayanarak,

“Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol kenti (Ukrayna) ayrıca Karadeniz ve Azak Denizindeki askerileştirme sorunu” başlıklı 17 Aralık 2018 tarihli 73/194 numaralı BM Genel Kurulu kararlara dayanarak,

Rusya Federasyonu’nun Kırım yarımadası ve Kerç Boğazı ile Sivaş dahil olmak üzere etrafındaki Azak Denizi ile Karadeniz’deki deniz bölgesinde mineral ve biyolojik kaynaklarının yasa dışı çıkarması ve kullanmasını ayrıca işgalcilerin geleneksel deniz ve kıyı doğal sistemlerinin değiştirilmesi ve onları kirletmesini göz önünde bulundurarak,

Kırım Tatar halkının kendi kaderini tayin etme hakkı dahil olmak üzere yukarıda belirtilen konularının KTMM tarafından daha önce Ukrayna ve diğer ülkelerinin devlet kurumları, BM ve AGİT dahil olmak üzere uluslararası örgütlerinin temsilcileri ile uzun uzun görüşmesini dikkate alarak,

17 kasım 2019 tarihli Kırım Tatar Milli Meclisi oturumunda kabul edildi.

QHA