Etiketler

okuyucu

okuyucu etiketine ait haberler.

Türk akademisyenlerce yedi yıllık bir çalışmanın sonucunda kaleme alınan A Comprehensive Reference Dictionary of Linguistics (Terms, Concepts and Notions): Multidisciplinary Approach [Türkçe: Kapsamlı Dilbilim Referans Sözlüğü (Terimler, Kavramlar Ve Fikirler): Disiplinlerarası Yaklaşım] adlı sözlüğün A, B, C ve D harflerini kapsayan ilk cildi Londra’da yayımlandı. İngiliz diliyle alakalı bölümlerde lisans ve lisansüstü eğitim alan tüm öğrencilerin ve bu alanlarda görev yapan tüm akademisyen ve araştırmacıların sınıf ortamında ve sınıf dışında etkin bir şekilde kullanabilecekleri referans bir eser olarak tasarlanan ve Apostolos Yayınevi tarafından basılan sözlük bu yıl ilk kez okuyucuyla buluşuyor.