Etiketler

sahtekarlık

sahtekarlık etiketine ait haberler.

20. yüzyılın 80`inci yıllarından itibaren SSCB`de "demir perdeler"in kademeli olarak kaldırılması sayesinde, tüm eski Sovyetler Birliği ülkeleri gibi Azerbaycan da medeni dünya ile ilk serbest temaslarını gerçekleştirdi. Bu esnada tabii ki Azerbaycan için en önemli nokta, Türkiye ile yaklaşık 70 yıldır kopuk olan ilişkilerin yeniden kurulması oldu.