Etiketler

Turan

Turan etiketine ait haberler.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Olağanüstü Zirvesinin nihai bildirisinde, "Kovid-19 pandemisinin üye ülkeler ve halkları üzerinde artan çok yönlü etkilerinin ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanması dahil, sonuçlarının bertaraf edilmesi ihtiyacı ile pandemiye karşı mücadelede ayrım gözetmeksizin ikili ve çok taraflı işbirliği gerekmektedir." denildi.