Türk Dünyası ve Çağdaş Türk Lehçeleri kitabı yayımlandı

Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim elemanları ve lisansüstü eğitim almakta olan öğrencileri tarafından hazırlanan Türk Dünyası ve Çağdaş Türk Lehçeleri kitabı yayımlandı.

Türk Lehçeleri ve Edebiyatları üzerine bugüne kadar yapılan kitap yayınlarını tespit ve analiz etmek ve böylece bundan sonra yapılacak çalışmalara ışık tutmak, ayrıca Türk dünyasının önde gelen bazı edebi şahsiyetlerini tanıtmak amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına ithafen hazırlanan eserin yayımlanması aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünün kuruluşunun da 10. yılına rastlamıştır.

Üç bölümden oluşan eserin birinci bölümünde 2013 yılında kurulan Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü ile bölümde yapılan çalışmalar, yayınlar ve etkinlikler hakkında bilgiler verilmiştir.

İkinci bölümde Cumhuriyet döneminde Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tuva ve Çuvaş Türkçeleri; Azerbaycan, Türkmen, Kazak ve Tuva Edebiyatları ile Saha (Yakut) Türkleri üzerine yapılan çalışmaların analitik bibliyografyaları verilmiştir.

Eserin üçüncü bölümü Türk dünyasının önde gelen edebi şahsiyetlerinin çeşitli açılardan incelenmesine ayrılmıştır. Bu bölümde Türkmen yazar ve şairi Oraz Yağmur, Özbek yazar Nazar Eşankul ve Özbek şairi Zülfiye Israfilova, Kazak şairler Akberen Elgezek ve Galim Jaylıbay, Kazak yazar Oralhan Bökey, Kazan Tatar yazarı Ayaz İshaki, Karay yazar Simonas Firkowicz, Altay yazar ve şairi Arjan Oyunçinoviç Adarov ve Vasiliy Nazaroviç Yegorov-Tumarça hayatları, eserleri, düşünce dünyaları vb. bakımlardan tanıtılmıştır.

Eserin son kısmında da Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim elemanlarının eğitim durumları ve yayınlarını içeren özgeçmişleri ile Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümüne ait fotoğraflar yer almaktadır.

www.yenicag.info

332