Türkmençay Antlaşması: İkiye bölünen kara tarihimiz – Aygün Attar yazıyor

Tam 195 yıl önce 10 Şubat 1828 ‘de Türkmençay Antlaşmasını imzalamıştır.

Azerbaycan Türklerini Araz nehri boyunca ikiye bölen Türkmençay Antlaşmasıyla Revan ve Nahçıvan’ın da Rusya’nın hâkimiyetine girmesi kabul ettirilmiştir .

Türkmençay Antlaşması ile bölgede ortaya çıkan fiili durum karşısında Osmanlı Devletini Edirne Antlaşmasıyla (1829) Türk milletinin aleyhinde olan şu Antlaşmayı onaylamak mecburiyetinde bırakmıştır .

Türkmençay Antlaşması Azerbaycan Türklerinin sosyolojik ve psikolojik olarak ağır travma almasına sebep olan ve sonuçları itibariyle bugün de güncelliğini koruyan milli tarihimizin kara sayfasını oluşturan büyük yıkımdır .

Türkmençay Antlaşması, Azerbaycan Türkleri ikiye bölmüş , Azerbaycan ‘ı Güneyli Kuzeyli parçalanmış Vatan durumuna sokmuştur ki şu travmatik olayın ortaya çıkardığı aşır problem halen tüm ağırlığıyla devam etmektedir.

Ana vatanda ,ana dilinden yoksun bırakılmış, hakim olduğunuz sahibi olduğunuz tarihi topraklarımızda kiracı muamelesine maruz bırakıldığımız makus tarihimizdir 10 Şubat 1828 !
Ağırdır acıdır ve milli felaketimizin miladıdır.

İran adlanan coğrafyada Fars şovenizminin Türklüğü yok etmek için başlattığı çok yönlü sistematik devlet politikasının zehirli iksirini maalesef Türk kimlikli yöneticilerin (!) de eliyle milli ruha enjekte ettiren bir dönüm noktasıdır.

Tükenmek Antlaşmasının en kritik ve bölgedeki demografik yapını alt üst eden diğer bir yönü ise Rusya’nın, antlaşmaya koydurduğu 15. maddeye dayanarak, kendi topraklarında İran ve Osmanlı Devleti’nde yaşayan Ermenileri Revan ağırlıklı olarak bölgeye göç ettirmesidir.

Rusya, sıcak denizlere inme politikasının esasını teşkil eden ve bölgede maşa olarak kendi menfaatleri doğrultusunda kullanacağı , Rusya’nın çıkarları için “ileri karakol” görevini üstlenecek bir Ermenistan Devletini yaratmak için Türkmençay Antlaşmasını imzalatmıştır .

Bu antlaşmadan önce bölgede çoğunlukta bulunan Türkler, planlı olarak yapılan Ermeni göçleri neticesinde nüfus olarak azınlığa düşmüş ve böylece günümüzde de bölgede barış ve kalkınmanın önündeki en büyük sorun olan ucube bir devlet yaratılmıştır .

Türkmençay Antlaşması, Rusya ve İran’nın imza attığı akit sonucunda neşet eden Ermenistan ile birlikte telafisi imkansız acıları beraberinde getiren Azerbaycan Devletinin bölünme tarihidir .
Günümüzde Karabağ Zaferinden sancılanın ve Zengezur koridorundan rahatsız olanların gerçek ahvalini ortaya koyan , aleyhimizde kader ortaklığı yapanların belgeli geçmişidir Türkmençay Antlaşması.

Acı keder ve ibretle anıyor ,tam 195 sene önce Türk milletinin iradesi hilafına milli kimliğimizin pazarlamasana sebebiyet veren antlaşmanın altında imzası olanları lanetle yad ediyoruz!

Not: #YürekTürkiye’mizin büyük felaket yaşadığı ağır deprem günlerinde #CanAzerbaycan’ın tarihi geçmişine şu ağır deprem kadar zaiyat veren bir tarihi yazmanın derin kederiyle kalbi Türkiye ve Türklük için seferber olan herkesi hürmetle selamlıyorum .

Prof.Dr.Aygün Attar
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurul üyesi