Türkmenistan Meclisi, özel sektöre yönelik yenilenen yasayı kabul etti

Türkmenistan Meclisi binasında milletvekillerin 7.toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, “Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği” konulu kanunu yenilenen bir biçimde kabul edildi. Toplantıya, milletvekilleri yanı sıra çeşitli bakanlık ve kamu kurumlarından temsilcileri ve basın mensupları davet edildi.

Milletvekillerine “Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği” konulu Kanunu sunuldu. Yeni yasa tasarısında, ülkede piyasa ekonomisinin oluşum sürecinin arkasındaki itici güç olan iç girişimciliğin konumunu güçlendirmek için devlet politikasının öncelikleri yansıtıldı.

Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği, Türkmenistan Devlet Başkanı’nın desteğiyle 11 yıl önce kurulmuştu. Bugünkü günde 23 bin üyesi olan ve dev bir sivil toplum örgütüne dönüşen bu özel sektör, çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir. Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği’nin Çin, BAE, Avusturya’da temsilciliği, Çin, Afganistan ve diğer ülkelerde ticaret evleri yer almaktadır.

Türkmen işadamları ülkenin ekonomik gücünün arttırılmasına büyük katkı sağlamaktadır. Yerel firmalar tarafından uluslararası standartlarda ihracata yönelik ve ithalatın azaltılmasına katkı sağlayan ürün üretimi arttırılmaktadır.

Bugünkü günde özel sektör temsilcileri, arazileri verimli kullanarak, seralar kuruyorlar, hayvancılık ve kümes hayvanları geliştirmek konusunda başarılı faaliyette bulunarak, ülkenin gıda güvenliğinin sağlanmasına katkı sağlamaktadır. Girişimciler uluslararası işbirliğini genişletiyor, ortak girişimler oluşturmak, büyük projelere yatırım çekmek için aktif olarak çalışıyorlar. Özel sektör üyelerinin öncelikli faaliyeti turizmdir.

“Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği” konulu Kanunu’nun yeni versiyonunun özel sektörün yasal, örgütsel, ekonomik temelini tanımlamaktadır. Özellikle, bu kamu kuruluşunun yetkileri genişletilmiş, iş dünyasının ülkenin ilerici gelişimindeki rolünü önemli ölçüde artıracak hakları ve yükümlülükleri belirtilmiştir.

Milletvekilleri aynı zamanda başka da birçok yasa tasarılarını değerlendirdi: “Türkmenistan Medeni Kanununda Değişiklikler”; “İdare Suçları Hakkında Türkmenistan Kanununda Değişiklikler ve Ekler”, “Türkmenistan’da Avukatlık ve Avukatlık Üzerine” Türkmenistan Kanununda Değişiklikler, “Serbest Ekonomik Bölgeler Üzerine” Türkmenistan Kanununda Değişiklikler gibi birçok yasa tasarısı ele alındı.

Milletvekillerine sunulan yasa tasarıları ve diğer kanunlardaki değişiklikler oybirliğiyle kabul edildi.