Ukraynaılar Türk mü? - Dilara Zamanova yazıyor

Malum şu an Rusya ile Ukrayna savaşıyor. Nerdeyse her gün her saat bir üzücü haber alıyoruz. Her kesin de dilinde bir laf var “Kardeş halklar savaşıyor”. Peki gerçekten öyle mi? Ruslar ve Ukraynalılar gerçekten de kardeş halklar mı?

Bildiğimiz gibi Rusların ataları erken Orta Çağ zamanlarında Doğu Avrupa Ovası’na göç eden Doğu Slav boylarıdır. Rusların ayrı bir etnik grup olarak ilk kez tanınması 15. yüzyıla rastlar. Bu sıralarda onlara Moskova Çarlığı’nın bölgesel bir güç olarak birleşmesinden dolayı Muskovit Rusları deniliyordu. 17. ve 19. yüzyıllar arasında Sibirya ve Rus uzak doğusuna yerleşen Rus göçebeler sayesinde etnik Rusların yaşama alanı genişledi.

Peki Ukraynalılar? Onlar aslında kim? Ukrayna halkı aslında Türk mü?

Tüm bu soruların cevabı Ukranyalıların tarihine dayanıyor.

Her kes Ukraynalıları üç halktan oluşan bir millet olarak biliyor. Slavlar, Tatarlar ve Kırımlılar.

Amma bu Ukrayna milleti aslında üç değil, altı halktan oluşuyor. Gagauzlar, Karaylar ve Kırımçaklar.

Karaylar Kırım’da yaşayan otokton bir halktır. XI. yüzyıldan beri Kırım’da yaşamakta olan bu halk yahudiliğin Türkçe konuşan üyeleri olarak tanınır. Karayların kökeni hakkında iki anlatım var. İlki ve en yaygın olanı, Karayit inancına sahip Türkler olduklarını söylüyor.

Kırımçaklar da, Ortodoks Yahudiliğin Türkçe konuşan temsilcileridir. Kırım Tatar dilinin değiştirilmiş bir formu olan Kırımçak dilini konuşuyorlar. Milatdan önce 135 yılında Roma imparatoru Adrian’dan kaçan bu halk o zamandan beri Ukrayna’da yaşamını sürdürüyor.

Gagavuzların kökeniyle ilgili en yaygın anlatımlardan birisi de atalarının Türk göçebeleri olmasıdır. Oğuzlar, Peçenekler ve Kumanlar. Türkçe konuşan amma Hristiyan olan bu halkın bir kısmı da Moldova’da yaşımı sürdürüyor.

Yani bu bilgilerden de anlaşıldığı gibi şu anda Ukrayna’da yalnızca Slavlar, Tatarlar, Krımlılar değil, Türkler de yaşıyor.

www.yenicag.info

679