“Yenilenebilir enerji zamanımızın en büyük ihtiyacını oluşturmaktadır”  

Milletvekili Eflatun Amaşov, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Meclisinin İstanbul’daki 49. Genel kuruluna hitap etti.

Yeniçağ‘ın takip ettiği Genel kuruldaki konuşmasına Karadeniz bölgesinde yenilenebilir enerji konusunun önemine değinerek başlayan Saatlı bağımsız milletvekili Eflatun Amaşov, Azerbaycan ve Rusya dışında Karadeniz bölgezinde ülkelerin kendi doğal servetlerinin olmadığına dikkat çekerek, Ermenistan, Gürcüstan ve Moldova’nın doğal enerji kaynaklarından tamamen yoksun olduğunu, bölgedeki diğer ülkelerin enerji ihtiyaçlarının büyük kısmını ithalat yoluyla karşıladığını vurguladı. Karadeniz bölgesinin Avropa ile Asya arasında geçit bölgesini oluşturduğunu ifade eden milletvekili Amaşov, Akdeniz, Ege ve Hazar denizlerini de kapsayan bölgede güneş ve rüzgar enerjisinin olduğunu hatırlatarak bu durumun yenilenebilir enerji alanında işbirliği yapmak için ülkelere büyük fırsatlar sunduğunu söyledi.

“Geçtiğimiz on yılda dünyada enerjiye inanılmaz bir ihtiyaç duyulmasına tanık olduk. Ve bunun yanı sıra dünya kamuoyunu iklim değişikliği, çevre sorunları gibi konular tedirgin etmeye başladığı gibi enerji güvenliği sorunları da gündemi işgal etti, bir dizi ülkede enerjiye az bağımlı olan ekonomi kuralları, dayanıklı ve “yeşil” büyüme politikası uygulanmaya başladı. Yenilenebilir enerji, özellikle yeni enerji elde etme alanında önem arzetmeye başlamıştır”- diye konuşmasını sürdüren milletvekili Eflatun Amaşov, Karadeniz bölgesinde uygulanacak olan yenilenebiir enerji politikasının Avrasya’nın daha da artan enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük öneme sahip olacağına vurgu yaptı. Bölge ekonomisinin ilerleyen dönemdeki ihtiyaçları açısından istatistiksel rakamlar sunan Eflatun Amaşov, konuşmasını temellendirme amacıyla Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılan yenilenebilir enerji potansiyeline ilişkin kapsamlı bilgiler verdi. Eflatun Amaşov, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’ne üye ülkelerin kendi aralarında “yeşil” alandaki işbirliğini genişletmelerinin önemine değinerek bu çerçevede 2050 yılını da kapsayan işbirliği protokolünün kabul edilmesinin gerektiğini belirtti.

“Petrol fiyatlarının düşmesine rağmen 2010 yılında yenilenebilir enerjiye 160 milyar dolar yatırım yapıldığı halde 2015 yılında bu rakam 329 milyar doları bulmuştur. Yatırım rakamlarının yükselmesi dünya çapında rüzgar ve güneş enerjisi alanına yapılan yatırımlarının hacminin çok büyüdüğünü göstermektedir. Enerjinin yeni ve yenilenebilir kaynaklarının geliştirilmesi konusu sadece enerji ve çevre güvenliği açılarından değil, aynı zamanda ülkelerin sosyal-ekonomik gelişiminin bir parçasına dönüşmüştür. O nedenle geleneksel enerjinin yanısıra alternatif enerji kaynaklarının da devreye sokulması ülkelerin ve bölgenin istikrarlı kalkınma konusunu da çözüme kavuşturan bir etken olarak Karadeniz bölgesindeki devletlerin kendi aralarındaki işbirliğinin güçlenmesine neden olacaktır”- Milletvekili Eflatun Amaşov, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Meclisi’nin İstanbul’daki 49.Genel kurulunda yaptığı konuşmayı bu sözlerle noktaladı.

Parlamenter Meclisin 49. Genel kurulunda Türkiye dönem Başkanlığını 6 Temmuz’da Ukrayna’ya devredecektir.
Yenicag.Info

www.yenicag.info

996