Bakü Devlet Üniversitesi’nin İlahiyat fakültesine başvuru durduruldu

Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye ile Azerbaycan arasında kurulan bir kardeşlik köprüsüdür. Bu sene fakülteye İlahiyat tahsili görecek öğrenci alınmadı. Bu fakülte hakkında söylenebilecek bazı hususlar şöyledir:

BDU İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Şimdiye kadar 800 civarında mezun vermiştir.

Başta Türkiye, Azerbaycan ve Kıbrıs olmak üzere birçok ülkede hizmet veren 50 civarında Akademisyen yetiştirmiştir; şu anda yaklaşık 50 kişi yüksek lisans ve doktoraya devam etmektedir. Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kelam, İslam Felsefesi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Tasavvuf, Dinler Tarihi ve başka alanlarda hocalar yetişmiştir.

Bu demektir ki birkaç sene içerisinde 100 civarında bir sayıya erişecek uluslararası nitelikte Azerbaycan vatandaşı ilim adamı, bu ülkenin övünç kaynağı bir zenginliğidir ve bu zenginliğin kaynağı Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesidir.

Azerbaycan’ın çeşitli devlet kurumlarında üst düzey görev yapan ve herkesin takdirini kazanan mezunları vardır. Mesela Dini Kurumlarla İş Üzere Devlet Komitesi’nde 1 (bir) başkan yardımcısı, 5 (beş) şube müdürü ve bu kurumun çalışanlarının yüzde yetmişten fazlası ve yine Nahçıvan Dini Kurumlarla İş Üzere Devlet Komitesi Başkanı da bu fakülte mezunudur.

İlahiyat alanı ile birlikte, Cumhurbaşkanlığına bağlı Multu-Kulturalizm Merkezinin Şube müdürü, İlimler Akademisinde 1 (bir) Şube müdürü, Azerbaycan’ın yurt dışı büyükelçilik ve elçilik temsilciliklerinde çalışan ve ancak çok güven telkin eden insanlara verilen birçok görevi üstlenen mezunları bulunmaktadır.
BDU İlahiyat Fakültesi, Azerbaycan’daki Devlet Üniversiteleri içinde bulunan yegâne İlahiyat Fakültesidir; modern anlamda bilim yapılan bir kurumdur.

BDU İlahiyat Fakültesi, Azerbaycan Devleti’nin kanun ve yönetmelikleriyle asla ters düşmeyen, ders müfredatı Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığının onayından geçen ve Azerbaycan’ın mezhep yapısını (sünni-şii) harmanlayıp bu konudaki muhtemel aşırılıkların önüne geçebilen, birbirinin mezhebi anlayışına saygılı; hocaları alanlarında doktoralarını tamamlamış Azerbaycan vatandaşı mütehassıslardan oluşan bir ilim yuvasıdır.

Bu özelliklerini bugüne kadar başarılı bir şekilde sürdürmüş, ispat etmiş ve bundan sonra da Azerbaycan’a radikal anlayışlardan ve hurafelerden uzak, hayata sağlam ve dengeli bakabilen insan yetiştirmeye devam edecek bir fakültedir.

NOT: Daha önce de Yeniçağ bu konuyu gündeme getirerek bu yıldan itibaren fakülteye öğrenci alımının durdurulduğunu belirtmişti. Aksini göstermeye çalışsalar da, şu anda da konuya bir açıklık getirilmemiş ve öğrenci alımı yapılmamıştır. İki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine hizmet eden bu fakülteye maalesef yeni öğrenciler alınmıyor.

Yenicag.Info

www.yenicag.info

1.4 K