Kazakistan’a en fazla yatırım yapan ülke

Kazakistan’a 2019 yılının ilk yarısında yapılan yatırım miktarı 12.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2017 yılında yabancı yatırım çekmek maksadıyla kurulan Kazak Invest Ulusal Şirketi vasıtasıyla yabancı yatırımcıların ihtiyaçlarına cevap vermeyi ve gerekli reformları hayata geçirmeyi başaran Kazakistan, Dünya Bankası Doing Business sıralamsında 25.oldu.

2018 yılında küresel yatırım akışındaki düşüşe rağmen, Kazakistan’da bir artış görüldü. Böylece, 2018 sonuçlarına göre, Kazakistan’a doğrudan yabancı yatırım girişi yüzde 15,8 artarak 24,3 milyar dolara yükseldi. Büyüme, DYY’nin GSYH’ye oranını yüzde 14,5’e (2017 -% 12,9) yükseldi.

Kazakistan ekonomisi yatırımcılar için yıldan yıla daha rekabetçi ve daha cazip hale geliyor. 2019 yılı ekim ayı verilerine göre ülkede 16.8 bin yabancı sermeyali şirket faaliyet gösteriyor. Bu rakam 2018 verilerine göre yüzde 18.1 artış gösterdi. Burada dikkat çeken diğer bir husus ise Kazakistan küresel rekabet gücünde 4 basamak yükselerek TOP-55 ülke arasına girmeyi başardı.

2019 yılının ilk yarısının sonuçlarına göre Kazakistan’a doğrudan yabancı yatırım girişi 7.4 milyar dolar ile Hollanda ilk sırada , 5.3 milyar dolar ile ABD ikinci ve 2.5 milyar dolar ile İsviçre üçüncü sırada yeraldı.

Bağımsızlık yılları boyunca, Kazakistan 320 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çekmiştir. Dahası, son on yılda, ulusal ekonomi 250.2 milyar dolar aldı ya da tarihsel olarak oluşturulmuş tüm yatırım akışlarının yaklaşık % 80’ini aldı. Bu gerçek, yatırım politikasının etkinliğini göstermektedir. En büyük DYY hacmi, 2011’de 26,5 milyar dolar, 2012’de 28,9 milyar dolar ve 2018’de ise 24,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Gelişmiş ülkelere doğrudan yabancı yatırım girişi % 27 düşüşle 2004’ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Avrupa’daki yatırımların akışı yarı yarıya 200 milyar doların altına indi.

2018’deki en yüksek DYY girişi ABD’de (252 milyar dolar), Çin’de (139 milyar dolar) ve Hong Kong’da (116 milyar dolar) gerçekleşti. İlk 5 ülke Singapur (78 milyar dolar) ve Hollanda’yı (70 milyar dolar) da içeriyordu.

2019 yılında küresel doğrudan yabancı yatırım girişindeki düşüşün sürdüğünü belirtmekte fayda var. OECD’ye göre, 2019’un ilk yarısında küresel doğrudan yabancı sermaye girişi % 20 azalarak 572 milyar dolara geriledi. Bu yılın I çeyreğinde, küresel DYY akışı, II çeyreğinde % 5, yıllık ise %42 oranında azaldı.

www.yenicag.info

335